Assegurances d’invalidesa professional per a músics

Assegurança exclusiva per a músics professionals que inclou:

Assegurança de vida: mort o invalidesa permanent i absoluta per qualsevol causa en la vida personal i laboral.
Assegurança d’Invalidesa Professional del Músic: cobertura en cas d’invalidesa o incapacitat permanent i absoluta que suposi una alteració continuada de la salut provocada per malaltia o accident, que impossibiliti o limiti al músic per a la realització de qualsevol tipus d’activitat professional.
-Edat màxima de contractació: 65 anys. (Cobertura fins a límits d’edat de 80 anys per a garantia principal de mort i de 70 anys per a les garanties complementàries).
-Màxim capital a contractar per a la Invalidesa Professional: 200.000 €

Períodes de carència:
-Accident: cobertura immediata
-Malaltia: 3 mesos

Calcula les teves primes

Mort

 

Invalidesa

 

Invalidesa professional

 

Preu total

 

Si vols més informació, contacta amb nosaltres:

TARIFICADOR D’ASSEGURANCES PER A INSTRUMENTS MUSICALS