Assegurances col.lectives

Seguros-colectivos
L’assegurança per a col.lectius cobreix a tot risc sense franquícia els instruments musicals de grups a partir de quatre músics, incloent-se Orquestres, Conservatoris, Escoles de Música, Bandes o formacions musicals interessats a assegurar els seus instruments conjuntament. D’aquesta manera, es redueix el cost de la pòlissa i s’inclouen cobertures i garanties que milloren l’assegurança individual.

Es garanteixen els riscos de dany material dels bens assegurats per a qualsevol causa externa, com ara cops, caigudes, robatori, atracament, furt, incendi, danys per aigua o actes vandàlics, entre d’altres. Protecció les 24 hores, tant durant els transports, trasllats i estades com en la seva utilització en concerts, assajos, classes, etc. A més, en cas de pèrdua o dany oferim un instrument de substitució sense cost addicional.

També s’inclou clàusula de depreciació o pèrdua de valor de mercat, és a dir, en cas de sinistre s’indemnitzarà el cost de restauració de l’instrument més la seva possible pèrdua de valor comercial.

Aquest producte es treballa personalment amb cada col.lectiu per adequar-lo a les seves activitats.

Descarrega les característiques i cobertures de l'Assegurança "Penta" per a col·lectius musicals Descarrega les Condicions de l'Assegurança "Penta" Especials de Casablancas Descarrega les Condicions Generals de l'Assegurança "Penta" per a instruments musicals de la Companyia HELVETIA

Si vols més informació, contacta amb nosaltres:

TARIFICADOR D’ASSEGURANCES PER A INSTRUMENTS MUSICALS