Serveis per a luthiers

Luttieres
Administració i gestió d’assegurances per a la vida professional de cada luthier, entre les quals es troben les assegurances pels instruments musicals propietat del luthier i dels seus clients, assegurant-los dins i fora del taller, en període de proves, préstecs o lloguer.

Així mateix, s’asseguren els tallers i les botigues, tant el continent com el contingut.

Es treballa personalment amb cada professional per a confeccionar les assegurances que millor s’ajustin a las seves necessitats.

Si vols més informació, contacta amb nosaltres:

TARIFICADOR D’ASSEGURANCES PER A INSTRUMENTS MUSICALS