Assegurances per a activitats culturals i recreatives. Teatre, Dansa i espectacles


Són assegurances per a associacions, fundacions o empreses de l’àmbit cultural o recreatiu, tant els de caràcter obligatori com totes les que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de les seves activitats.

Protegeixen tot tipus d’activitats culturals i recreatives, amb o sense ànim de lucre, com ara espectacles teatrals, musicals, de dansa, rodatges cinematogràfics i publicitaris, circ, festivals, festes populars i tradicionals, esdeveniments i tallers, entre unes altres.

Per tot això existeixen assegurances obligatòries, com l’assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreix possibles danys a tercers, tant materials com personals.

L’assegurança de suspensió d’espectacles per fenòmens climatològics i/o accident de l’artista és un altre dels productes específics del sector.

Altres assegurances que protegeixen aquestes activitats, segons la seva naturalesa, són les assegurances de material (anual o temporal per gires o festivals) on es poden incloure decorats, attrezzo, vestuari i altres elements que siguin necessaris per a dur a terme l’activitat; i les assegurances d’equip tècnic, que cobreixen equips de filmació, de so i d’il·luminació, pel·lícules per a projeccions i altres equips necessaris per al desenvolupament de l’esdeveniment. 
Si vols més informació, contacta amb nosaltres:

TARIFICADOR D’ASSEGURANCES PER A INSTRUMENTS MUSICALS