Assegurances d’Art i Patrimoni. Museus, Galeries i Exposicions d’Art

Aquestes assegurances estan dirigides a els qui vulguin mantenir fora de perill el seu patrimoni artístic i/o arquitectònic. Especialment indicades per a col·leccionistes privats, museus, galeries, fundacions, institucions o organismes públics i per a propietaris o administradors d’edificis amb valor artístic patrimonial.

Protegeixen obres i objectes d’art, com a pintures, gravats, escultures, tapissos, catifes, llibres, porcellana, cristalleria i qualsevol obra d’art reconeguda com a tal o qualsevol objecte al que se li atribueixi un valor històric o mèrit artístic al Mercat Internacional d’Art. L’assegurança és a tot risc i clau a clau. 
També s’inclouen en aquest apartat les assegurances per a antiguitats, considerats així objectes de valor artístic de més de 100 anys des de la seva data de creació.

Les assegurances per a edificis patrimonials es dirigeixen a immobles on l’arquitectura, el disseny i/o l’ornamentació aconsegueixin un valor artístic que mereixi una protecció especial.

Si vols més informació, contacta amb nosaltres:

TARIFICADOR D’ASSEGURANCES PER A INSTRUMENTS MUSICALS