Condicions de ús

De conformitat amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Morera Casablancas, SL, corredoria d’assegurances amb CIF B-60821477, amb domicili al carrer de Gràcia,18, 2n, 08201 Sabadell (Barcelona), li informa que les dades recaptades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat amb l’única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la mediació d’assegurances i que tals dades seran utilitzades per la nostra banda, sempre que sigui estrictament necessari, per a la finalitat abans indicada, així com per remetre-li informació i publicitat en relació amb ella. En tot moment, vostè té reconeguts els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, que podrà exercitar dirigint-se a nosaltres per escrit al nostre domicili (carrer de Gràcia, 18, 2n, 08201 Sabadell, Barcelona) o bé per mitjà del següent correu electrònic: info@mcasablancas.com.

Si vols més informació, contacta amb nosaltres:

TARIFICADOR D’ASSEGURANCES PER A INSTRUMENTS MUSICALS