La figura del luthier en les assegurances per a instruments

Les assegurances per a instruments musicals són força específiques i difícils de gestionar per qui no està dins el món de la música clàssica. I una de les figures clau amb qui comptar és el luthier.

Quan un instrument pateix un dany a causa d’un sinistre, el perit que examinarà el dany i determinarà el cost de la reparació és un luthier. En les nostres assegurances no existeix el perit de la companyia d’assegurances, sinó que aquesta feina la fa un luthier de lliure elecció del propietari de l’instrument, és a dir, el perit no ve imposat per la companyia. D’aquesta manera el músic se sent còmode i segur amb el seu luthier de confiança, el qual li farà un pressupost de reparació que ens enviarà a la corredoria per tramitar el sinistre.

En Casablancas estem en permanent contacte amb luthiers, i per la nostra trajectòria coneixem pràcticament a tots els bons luthiers d’Espanya des de fa molts anys. Això fa que treballem amb un suport d’excel·lència a nivell de lutheria i sabent que les coses s’estan fent bé.

Però alguns músics no tenen luthier al qual recórrer, bé per haver comprat l’instrument a l’estranger o per qualsevol altra causa, i per això ens demanen ajuda per trobar algú que els pugui reparar l’instrument. D’aquesta necessitat va néixer el nostre directori de luthiers, que hem elaborat amb tots els luthiers amb els que hem treballat satisfactòriament o que hem provat que són bons professionals. Són més de 200 i estan ordenats per comunitats autònomes, de manera que sigui fàcil i ràpid per als nostres clients trobar qui pugui ajudar-los dins d’un marc de professionalitat contrastat. Els convidem a visitar el nostre directori a la nostra pàgina aquí.

Compartir a: