Assegurances generals per a empreses i particulars

Particulars

Llar, vehicles, comunitats e immobles, salut i dental, assistència en viatge, estalvi i inversió, vida i accident, subsidi, decessos, Responsabilitat Civil privada, impagament de lloguers, bicicletes i ciclistes, embarcacions recreatives, mascotes i defensa jurídica, entre d’altres.

Empreses i Professionals

Empreses, comerços, oficines i multiriscs, maquinària industrial, equips electrònics, ciber risc, vehicles industrials i flotes, autònoms, assistència en viatge, transport de mercaderies, col·lectius de vida, col·lectius de salut, accidents de convenis, Responsabilitat Civil general, Responsabilitat Civil mediambiental, Responsabilitat Civil per a administradors i directius (D&O), defensa jurídica, assegurances de contingències per fenòmens atmosfèrics, construcció i decennal a deu anys, entre d’altres.

Si vols més informació, contacta amb nosaltres: