Assegurances per a activitats culturals i recreatives. Teatre, Dansa i espectacles


Assegurances per a associacions, fundacions o empreses que facin espectacles teatrals, musicals, de dansa, de circ, rodatges cinematogràfics, festivals, festes populars, esdeveniments i tallers, entre d’altres.

Algunes de les cobertures que oferim són:

  • Responsabilitat Civil (obligatòria)
  • Suspensió d’espectacles
  • Accidents
  • Material, decorats, attrezzo, vestuari
  • Equips tècnics
  • Pel·lícules per a projeccions

Si vols més informació, contacta amb nosaltres:

TARIFICADOR D’ASSEGURANCES PER A INSTRUMENTS MUSICALS