Assegurances de responsabilitat civil per a associacions sense ànim de lucre

L’assegurança de R.C. (com popularment se l’ha coneix) és obligatòria i cobreix els danys que es puguin produir a tercers (materials i personals) durant el desenvolupament de les activitats realitzades per l’associació.

L’Assegurança de Responsabilitat Civil per a Associacions inclou:

 • R.C. Explotació
 • R.C. Locativa
 • R.C. Propietari, arrendatari o usufructuari d’immobles
 • R.C. Subsidiària i contractistes
 • R.C. Patronal
 • R.C. Incendi o explosió
 • R.C. Treballs fora de les instal·lacions
 • R.C. Creuada
 • R.C. Accident laboral personal propi
 • R.C. Intoxicació per aliments
 • Despeses de defensa per a professionals designats per l’assegurador i fiances
 • Víctima de 300.000 euros a partir d’una suma assegurada igual o superior a 300.000. 
 • Franquícia general de 150 euros

Aquesta assegurança cobreix totes les activitats que constin en els estatuts de l’associació. Qualsevol altra activitat que no estigui contemplada de forma genèrica als estatuts no estaria garantida, per això és molt important que els estatuts de l’associació estiguin actualitzats.

El cost d’aquesta assegurança es calcula en funció del capital a assegurar (segons l’aforament) i del pressupost anual de l’associació. Emplenant el primer pas de la contractació online podràs saber el cost i, si ho vols, pots continuar amb l’emissió de l’assegurança.

 

Si vols més informació, contacta amb nosaltres: