Assegurances per a instruments, art i cultura

Assegurances

Instruments musicals

Assegurances a tot risc sense franquícia en qualsevol situació del territori Nacional, Europeu o mundial

Incapacitat laboral temporal de músics i artistes

Assegurança imprescindible per als músics i artistes que treballen per compte propi

Associacions sense ànim de lucre

Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix danys a tercers en el desenvolupament de les activitats realitzades per l’associació.

Art i patrimoni

Assegurances per a protegir el patrimoni artístic i arquitectònic, ja sigui públic o privat

Activitats culturals

Assegurances per a les activitats que realitzen associacions, fundacions o empreses de l'àmbit cultural i artístic

Escoles de música, teatre, dansa i arts plàstiques

Totes les escoles necessiten quatre assegurances obligatòries per exercir la seva activitat

Particulars

Totes les assegurances que necessiten les persones per tenir tranquil·litat i seguretat a la seva activitat privada

Empreses

Totes les assegurances que necessiten les empreses, comerços i professionals per estar protegits a la seva activitat diària

Activitats recreatives

Assegurances obligatòries i no obligatòries per a activitats recreatives a l'aire lliure o en instal·lacions cobertes