Assegurances per a instruments, art i cultura

Escoles de música, teatre, dansa i arts plàstiques

Sabem que dirigir o administrar una escola de música, teatre, dansa o arts plàstiques és una gran responsabilitat. Per això us oferim totes les assegurances necessàries per garantir la seguretat dels vostres alumnes, dels mestres i de l'escola

Aquestes són les assegurances obligatòries per a escoles de música, teatre, dansa i arts plàstiques:

  • Assegurança de danys multirisc per a les instal·lacions de l'escola, amb cobertures de sinistres que puguin afectar tant a l'edifici com a allò que conté.
  • Assegurança de Responsabilitat Civil per a escoles, cobrint dins i fora dels recintes de l'escola davant de qualsevol reclamació per danys materials o personals realitzats involuntàriament en el desenvolupament de les seves activitats.
  • Assegurança d’accidents que puguin ocórrer a alumnes matriculats, tant dins de l'escola com en visites, colònies i qualsevol altra activitat escolar externa a tot el territori espanyol, durant tot el curs lectiu.
  • Assegurança d'accidents de conveni laboral per a tot el professorat i altres treballadors de l'escola que estiguin al règim general de la seguretat social segons el model TC2 de l'establiment al moment del sinistre. Cobreix possibles accidents en l'exercici de la seva activitat laboral que provoquin incapacitat o mort.

Entre les assegurances no obligatòries per a escoles, estan:

  • Assegurança d’assistència en viatge, per garantir la seguretat i l’atenció d’alumnes i professors en les seves excursions i viatges per Espanya o l’estranger.
  • Assegurança de Responsabilitat Civil de directors i administradors. Assegurança destinada a cobrir el patrimoni dels assegurats davant de reclamacions de tercers provocades per un error de gestió a l'administració de l'escola.

No veus l’assegurança que busques? Consulta’ns per altres!

Podem ajudar-te?