Assegurances per a instruments, art i cultura

Empreses

Assegurances perquè les empreses, els comerços i els professionals puguin desenvolupar la seva activitat amb tranquil·litat i seguretat. Oferim assegurances adaptades a allò que necessita cada entitat, amb un tracte personalitzat i totes les garanties de les millors companyies asseguradores

Ja sigui que tinguis una pime, un comerç o un despatx professional, necessites garanties que et cobreixin en cas d'imprevistos que posin en perill la continuïtat de la teva activitat, la seguretat dels treballadors o la integritat de l'edifici on es desenvolupa.

A Casablancas coneixem els riscos que pots tenir i per això treballem amb els millors productes disponibles al mercat assegurador i oferim assessorament precís i clar.

Entre les assegurances que t’oferim per a la teva activitat, hi ha les següents:

 • Assegurances per a empreses, comerços, oficines i multiriscs
 • Assegurança de maquinària industrial
 • Assegurança d’equips electrònics i ciber risc
 • Assegurança de vehicles industrials i flotes
 • Assegurança de transport de mercaderies
 • Assegurança per a autònoms
 • Assegurança d’assistència en viatge
 • Assegurances col·lectives de vida
 • Assegurances col·lectives de salut i accidents
 • Assegurança de Responsabilitat Civil general
 • Assegurança de Responsabilitat Civil professional
 • Assegurança de Responsabilitat Civil mediambiental
 • Assegurança de Responsabilitat Civil per a administradors i directius (D&O)
 • Assegurança de defensa jurídica
 • Assegurança de contingències per fenòmens atmosfèrics
 • Assegurança de construcció i decennal a deu anys

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem sobre les assegurances que la teva empresa necessita. Treballem a tot l’Estat via internet i telefònica, no cal presentar-se al nostre despatx per a contractar les assegurances.

Podem ajudar-te?