Assegurances per a instruments, art i cultura

Instruments musicals

Assegurances per a instruments musicals individuals

Assegurances a tot risc destinades a músics, professors, estudiants i aficionats. Treballen l'assegurança "Penta" de la companyia suïssa Helvetia.

Assegurances col·lectives d’instruments musicals

Assegurances per a orquestres, conservatoris, escoles de música i qualsevol tipus de formacions musicals que estiguin interessats a assegurar els seus instruments conjuntament.